РАЧУН ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА УПЛАТУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УГРОЖЕНИМ

840-3546721-89

Сврха уплате: отклањање последица ванредних околности – поплаве 

 

Администрација сајта.
Морате приступити систему уносом корисничког имена и лозинке.
Program evropskog partnerstava sa opštinama