wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта Страначка припадност
1. Саша Стојановић 1965. Др вет медицине Лесковац ДС
2. Јелена Спирић 1982. Дипл. економиста Лесковац ДС
3. Дејан Митић 1966. Економиста Лесковац РС
4. Игор Коцић 1975. Хемијски техничар Лесковац ДС
5. Ивица Нешић 1980. Дипл. економиста Лесковац ДС
6. Слађана Станковић 1956. Лекар спец. интерниста Лесковац ДС
7. Горан Стојановић 1966. Предузетник Лесковац ДС
8. Иван Стојановић 1975. Дипл. економиста Лесковац ДС
9. Драгана Чуљковић 1970. Др мед. Лесковац ДС
10. Далибор Станојковић 1982. Економиста Лесковац РС
11. Срђан Николић 1967. Дипл. инг. пољопривреде Лесковац ДС
12. Маја Марковић 1975. Економиста Лесковац ДС
13. Милош Савић 1985. Дипл. инг. Лесковац ДС
14. Срђан Ђокић 1962. ТВ Механичар Лесковац ДС
15. Јелица Ивковић 1967. Дипл. социолог Лесковац ДС
16. Мирослав Живковић 1979. Проф. историје Лесковац ДС
17. Ненад Петковић 1984. Трговац Лесковац ДС
18. Александра Митровић 1965. Проф. математике Лесковац ДС
19. Срђан Величковић 1974. Радник Лесковац ДС
20. Игор Станковић 1971. Дипл. економиста Лесковац ДС
21. Драгана Живковић 1964. Професор Лесковац ДС
22. Далибор Живановић 1971. Обезбеђење Лесковац ДС
23. Бојан Стојковић 1970. Фармацеутски тех. Лесковац ДС
24. Ана Здравковић 1991. Учитељица Лесковац ДС
25. Зоран Цекић 1955. Трговац Лесковац ДС
26. Марко Јанковић 1984. Електротехничар Лесковац ДС
27. Александра Степановић 1983. Дипл. психолог Лесковац ДС
28. Братислав Марковић 1967. Пољопривредник Лесковац ДС
29. Дејан Тодоровић 1974. Предузетник Лесковац ДС
30. Ивана Илић 1959. Професор Лесковац ДС
31. Милош Јанићијевић 1983. Кувар Лесковац ДС
32. Срђан Николић 1968. Радник Лесковац ДС
33. Сања Цекић 1985. Дипл. правник Лесковац ДС
34. Саша Ђекић 1971. Проф. пред. настав Лесковац ДС
35. Александар Ђорђевић 1956. Предузетник Лесковац ДС
36. Соња Јовановић 1977. Проф. математике Лесковац ДС
37. Јован Лазаревић 1959. Предузетник Лесковац ДС
38. Владица Јовановић 1987. Финансијски тех. Лесковац РС
39. Тања Бошковић 1980. Дипл. економиста Лесковац ДС
40. Бранко Бецкер 1976. Електротехничар Лесковац ДС
41. Александар Марјановић 1978. Економиста за робни промет Лесковац ДС
42. Ивана Здравковић 1986. Проф. физичке културе Лесковац ДС
43. Саша Цветковић 1968. Електротехничар Лесковац ДС
44. Братислав Ристић 1990. Студент Лесковац ДС
45. Драгана Момчиловић 1985. Апсолвент социологије Лесковац ДС
46. Предраг Јовановић 1966. Пензионер Лесковац ДС
47. Саша Ценкић 1978. Елект. енергетике Лесковац ДС
48. Милица Марковић 1991. Воћар Лесковац ДС
49. Боривоје Вељковић 1965. Радник Лесковац ДС
50. Зоран Вучковић 1966. Пољопривредник Лесковац ДС
51. Душанка Здравковић 1964. Стоматолошка сестра Лесковац ДС
52. Братислав Цветковић 1963. Дипл. инг. технологије Лесковац ДС
53. Љубиша Младеновић 1967. Дипл. инг. електро. Лесковац ДС
54. Драгана Васић 1965. Мастер хемије Лесковац ДС
55. Саша Стојановић 1969. Угоститељ Лесковац ДС
56. Душан Гавриловић 1990. Предузетник Лесковац ДС
57. Драгослава Спасић 1965. Дипл. инг. технологије Лесковац ДС
58. Душан Алексић 1989. Струковни физиотерапеут Лесковац ДС
59. Бојан Миленковић 1975. Металостругар Лесковац ДС
60. Марија Поповић 1990. Дипл. менаџер Лесковац ДС
61. Ивица Стаменковић 1981. Аутомеханичар Лесковац ДС
62. Војислав Ђокић 1994. Студент Лесковац ДС
63. Миланка Стојановић 1948. Пензионер Лесковац ДС
64. Боривоје Димитријевић 1962. Електротехничар мрежних постројења Лесковац ДС
65. Душан Перић 1985. Машински техничар Лесковац ДС
66. Биљана Стаменковић 1984. Трговац Лесковац РС
67. Саша Стојановић 1971. Текстилни техничар Лесковац ДС
68. Саша Радовановић 1981. Поштар Лесковац ДС
69. Марина Стошић 1981. Фризерка Лесковац ДС
70. Драган Илић 1965. Машиновођа Лесковац ДС
71. Бора Цветковић 1982. Економски техничар Лесковац ДС
72. Оливера Ивановић 1981. Наставник разредне наставе Лесковац ДС
73. Горан Јовић 1956. Дипл. грађевински инг. Лесковац ДС
74. Јелена Пешић 1979. Економиста Лесковац ДС
75. Момчило Глигоријевић 1949. Грађевински техничар Лесковац ДС