wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта Страначка припадност
1. Милица Момчиловић 1962 Дипломирани математичар Лесковац ДСС
2. Предраг Митровић 1971 Мр економски хнаука Лесковац ДВЕРИ
3. Ивица Поповић 1969 Професор физичког васпитања Лесковац ДВЕРИ
4. Срђан Стојковић 1960 Предузетник Лесковац ДСС
5. Јелена Драгић 1981 Вероучитељ Лесковац ДВЕРИ
6. Братислав Стојановић 1963 Радник Лесковац ДСС
7. Милош Радојичић 1985 Професор физичке културе Лесковац ДВЕРИ
8. Љиљана Миленковић 1949 Пензионер Лесковац ДСС
9. Драган Коцић 1977 Предузетник Лесковац ДВЕРИ
10. Зоран Тончић 1981 Професор физичке културе Лесковац ДСС
11. Невена Хаџи Костић 1960 Службеник Лесковац ДВЕРИ
12. Братислав Ћосић 1964 Криминалистички полицајац Лесковац ДСС
13. Слађан Стојковић 1987 Лабораторијскитехничар Вучје ДВЕРИ
14. Сузана Маринковић 1970 Радник Лесковац, Братмиловце ДСС
15. Драгомир Радовановић 1948 Професор Лесковац ДВЕРИ
16. Зоран Стаменковић 1968 Пољопривредник Вучје, Брза ДСС
17. Милица Крстић 1989 Радник Лесковац ДВЕРИ
18. Милан Стојковић 1985 Дипломираниекономиста Лесковац ДСС
19. Марко Горчић 1984 Предузетник Лесковац ДВЕРИ
20. Милина Младеновић 1964 Рачуновођа Лесковац ДСС
21. Братислав Грујић 1961 Професор текстилне технологије Лесковац ДВЕРИ
22. Злата Николић 1964 Економски техничар Вучје ДСС
23. Ана Стевановић 1978 Агентпродаје Лесковац ДВЕРИ
24. Мирослав Стојановић 1981 Хемијски лаборант Лесковац ДСС
25. Марко Стојиљковић 1998 Техничар производње Лесковац ДВЕРИ
26. Сандра Јовић 1994 Прехрамбени техничар Лесковац ДСС
27. Лазар Стојиљковић 1993 Студент Лесковац ДВЕРИ
28. ЗоранЂокић 1969 Радник Лесковац, Вучје ДСС
29. Драгана Павловић 1980 Учитељица Лесковац ДВЕРИ
30. Бојан Алексић 1975 Професор Лесковац ДСС
31. Никола Јовић 1992 Аутомеханичар Лесковац ДВЕРИ
32. Мирјана Цветковић 1954 Пензионер Лесковац ДСС
33. Горан Ђуретић 1961 Дипломирани инг. пољопривреде Лесковац ДВЕРИ
34. Весна Стојановић 1955 Референт за техничке послове Лесковац ДСС
35. Драгана Стефановић 1991 Угоститељ Лесковац ДВЕРИ
36. Владимир Стефановић 1989 Дипломирани историчар Лесковац ДСС
37. ЗоранЂорђевић 1961 Аутомеханичар Лесковац, Вучје ДВЕРИ
38. Мирјана Николић 1961 Пензионер Лесковац, Бобиште ДСС
39. Иван Стојковић 1982 Предузетник Лесковац, Бобиште ДВЕРИ
40. Жаклина Стојановић 1972 Лаборант Лесковац ДСС
41. Предраг Ристић 1977 Професор музике Лесковац ДВЕРИ
42. Милан Станковић 1995 Посластичар Лесковац ДСС
43. Милица Дојчиновић 1994 Студент Лесковац ДВЕРИ
44. Вoјислав Алексић 1949 Пензионер Лесковац ДСС