wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта Страначка припадност
1. др Горан Цветановић 1965 спец. интерне медицине Лесковац СНС
2. Милун Динић 1953 пуковник у пензији Лесковац ПУПС
3. др Гордана Савић 1961 стоматолог Лесковац СДПС
4. др Предраг Ивановић 1960 специјалиста хирургије Лесковац СНС
5. др Јасмина Ранђеловић 1988 доктор медицине Лесковац СНС
6. др Драган  Јовановић 1958 лекар специјалиста уролог Лесковац СНС
7. мр Александар Пејчић 1968 магистар наука физичке културе Лесковац СНП
8. Бојан Стојковић 1980 струк. спец. машински инжењер Лесковац СНС
9. Зора Ристић 1968 рачуновођа Лесковац СНС
10. Милош Илић 1962 мастер информатике Лесковац АС
11. Ивана Стојиљковић Ранђеловић 1984 дипл. економиста Лесковац СНС
12. Биљана Николић 1966 текстилни техничар Лесковац СНС
13. Новица Станковић 1974 специјалиста машинских алата Лесковац СНС
14. Ивана Стаменковић 1988 трговински техничар Лесковац СНС
15. Братислав Божић 1965 економиста Лесковац СНС
16. Ружица Миленковић 1980 педијатријска сестра Лесковац СНС
17. Валентина Аксентијевић Митровић 1970 рачуноводствени техничар Лесковац СНС
18. др Дејан Стојиљковић 1974 доктор медицине Лесковац СНС
19. Игор Цветковић 1979 дипл. економиста Лесковац СДПС
20. Александар Стојановић 1984 мастер проф. технике и информатике Лесковац СНС
21. Мира Тошић 1968 хемијски техничар Лесковац СНС
22. Срђан Митић 1982 менаџер у бизнису Лесковац СНС
23. Милош Мићић 1984 дипл. машински инжењер Лесковац СНС
24. Драгана Николић 1970 економиста Лесковац СНС
25. Срђан Стојановић-Бавка 1965 угоститељско туристички техничар Лесковац СНС
26. Маја Костић 1977 инжењер шумарства Лесковац СНС
27. Снежана Тасић Стојиљковић 1975 правно - администрат. техничар Лесковац СНС
28. Костадин  Стојановић - Која 1946 пензионер Лесковац СНС
29. Биљана Милошевић 1989 мастер психолог Лесковац СНС
30. др Бојан Митровић 1978 доктор медицине Лесковац СНС
31. др Јелена Михајиловић 1981 доктор медицине Лесковац СНС
32. Ђокица  Јовић 1967 техничар за неорганску хемију Лесковац СНС
33. Братислав Анђелковић 1953 ликовни техничар - сликар Лесковац СНС
34. Тина Ђорђевић 1994 медицинска сестра Лесковац СНС
35. Ивица Здравковић 1984 кувар Лесковац СНС
36. Новица Вучковић 1979 трговац Лесковац СНС
37. Милан Митровић 1985 угоститељски техничар Лесковац СНС
38. Марија Петковић 1979 медицинска сестра Лесковац СНС
39. Зоран Тодоровић - Тодор 1974 машински техничар Лесковац СНС
40. Марјан Михајловић 1984 мастер педагог Лесковац СНС
41. Миодраг Миљковић 1969 пољопривредни техничар Лесковац СНС
42. Стана Јовановић 1962 техничар продаје Лесковац ПУПС
43. Оливера Караџић 1971 дипл. економиста Лесковац СНС
44. Милорад Вукадиновић 1985 угоститељски техничар Лесковац СНС
45. Марко Анђелковић 1985 проф. разредне наставе Лесковац СНС
46. др Драгана Стевановић 1983 доктор медицине Лесковац СНС
47. Милан Ђорђевић 1985 струковни економиста Лесковац СНС
48. Ненад Гроздановић 1975 пољопривредни техничар Лесковац СНС
49. др Милена Стојановић 1988 доктор медицине Лесковац СНС
50. Слободан Павловић 1979 спец. струк. инж. геодезије Лесковац СНС
51. Перица Стојановић 1980 дипл. инж. електротехнике Лесковац СНС
52. Радмила Пејковић Илић 1989 гинеколошко акушерска сестра Лесковац СНС
53. Милош Миљковић - Мишко 1985 медицински техничар Лесковац СНС
54. др Томислав Миљковић 1981 доктор медицине Лесковац СНС
55. Драгана Здравковић Милошевић 1982 проф. разредне наставе Лесковац СНС
56. Дејан Пешић 1973 дипл. хемичар Лесковац СНС
57. Горан Гроздановић 1969 проф. разредне наставе Лесковац СНС
58. Ивана  Јовановић 1981 медицинска сестра Лесковац СНС
59. Горан Јовић 1964 машинбравар Лесковац СНС
60. Милица Николић 1992 гинеколошко акушерска сестра Лесковац СНС
61. Весна Марковић 1970 струковни туризмолог Лесковац СНС
62. Јовица Милосављевић 1977 конобар Лесковац СНС
63. Срећко Живковић 1965 машински техничар Лесковац СНС
64. Марија Стаменковић 1984 лабораторијски техничар Лесковац СНС
65. Марко Ристић 1991 дипл. инж. саобраћаја Лесковац СНС
66. Станиша Цветковић 1962 конобар Лесковац СНС
67. Весна Николић 1970 дипл. инж. пољопривреде Лесковац СНС
68. Србољуб Стојиљковић 1975 електротехничар енергетике Лесковац СНС
69. Драган Арсић 1972 машински техничар Лесковац СНС
70. Валентина Николић 1973 виша медицинска сестра Лесковац СНС
71. Милан Стојановић 1984 дипл. економиста Лесковац СНС
72. Горан Пејић 1964 дипл. економиста Лесковац СНС
73. Ана Јовановић 1985 дипл.новинар Лесковац СНС
74. Жикица Стојановић 1981 дипл. економиста Лесковац СНС
75. Милош Цветановић 1983 дипломирани правник Лесковац СНС