РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-2/2016-I

7. марта2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o раду Градске изборне екомисије,

С А З И В А М

ПРВУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 7. март 2016. године (понедељак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 13.30 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Упознавање са надлежностима Градске изборне комисије града Лесковца у складу са Законом.

2. Прописивање образаца за  спровођење избора за одборнике Скупштине града Лесковца,којисурасписаниза 24.април 2016.године:

            - образац СГЛ-1/2016 Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Лесковца;

            - образац СГЛ-2/2016 Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Лесковца;

            - образац СГЛ-3/2016 Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Лесковца;

            - образац СГЛ-4/2016 Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Лесковца;

            - образац СГЛ-5/2016 Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Лесковца

           - образац СГЛ-6/2016Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборника Скупштине града Лесковца

3. Формирање радне групе за израду:

-           Роковника за вршење изборних радњи за спровођење избора за одборнике Скупштине града Лесковца, који су расписани за 24. април 2016.године и

-          предлога докумената у изборном процесу за одборнике Скупштине града Лесковца у складу са роковима прописаним Законом, за изборе који су расписани за 24. април 2016. године.

4. Разно

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Саша Момчиловић, с.р.