wrapper

Обавештења Одељења за заштиту животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ 24.12.2015.

Обавештење по поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ 22.12.2015.

Обавештење Градске управе за заштиту животне средине:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 08.12.2015.

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 02.12.2015.

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије…

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење - Давање сагласности на студију о процени утицаја на животни средину бр. 501-297/15-09 од 02.11.2015. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење - Давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животни средину бр. 501-314/15-09 од 27.10.2015. године.

РЕШЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

Обавештење о јавном увиду, јавној расправи и јавној презентацији.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Oбавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи.