wrapper

Обавештења Одељења за заштиту животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ 22.01.2016. - Д.О.О. Теленор

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ 19.01.2016. - D.О.О. Enviroserv

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ 13.01.2016.

Обавештење - Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 05.01.2016. - D.О.О. Enviroserv

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 05.01.2016. - Д.О.О Теленор

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 05.01.2016. - Д.О.О Теленор

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ 05.01.2016.

Обавештење о јавном увиду, јавној расправи и јавној презентацији.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 24.12.2015. - А.Д. Телеком Србија

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије…

ОБАВЕШТЕЊЕ 24.12.2015.

Обавештење по поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ 22.12.2015.

Обавештење Градске управе за заштиту животне средине: