wrapper

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ - СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА У ПГР-У 6 НА КП БР. 3220 И 3211 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ - СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПГР 2 - БЛОК 18 КП БР. 4902 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог - Ситуација-планирано стање можете преузети овде.

Графички прилог - Ситуациони план - Композициони план можете преузети овде.

Графички прилог - Фасаде објекта можете преузети овде.

Графички прилог - Фасаде објекта можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ - СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПГР 1 - БЛОК 12а КП БР. 7336, 7337, 7338 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог - Основа приземља и партерно уређење можете преузети овде.

Графички прилог - Синхрон план и партерно уређење можете преузети овде.

Графички прилог - Ситуациони приказ можете преузети овде.

Графички прилог - 3D приказ можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ У ОБУХВАТУ ПГР 7 "МОРАВСКА" У ЛЕСКОВЦУ - БЛОК 57 - ЗОНА 3 - ПОДЗОНА 3Е НА КП БР. 2062/1 2062/2, 2062/3, 2062/4, 2086, 2087, 2088, 2052/4,  2063, 2064, 2065 КО ЛЕСКОВАЦ - РЕАКТИВИРАЊЕ КОМПЛЕКСА МОТЕЛА АТИНА СА ИЗГРАДЊОМ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА

Текстуални део плана можете преузети овде.

Технички опис пројекта можете преузети овде.

Графички прилог - Депаданс можете преузети овде.

Графички прилог - Мотел - Ресторан можете преузети овде.

Графички прилог - Остава можете преузети овде.

Графички прилог - Техничке просторије можете преузети овде.

Графички прилог - Машинска зграда са платформом можете преузети овде.

Графички прилог - Машинска зграда са тобоганима можете преузети овде.

Графички прилог - Гардероба можете преузети овде.

Графички прилог - Техничке просторије можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ У БЛОКУ 34-СЕКТОР 3-УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА (УП 31) У ЛЕСКОВЦУ НА КП БР. 5803 КО ЛЕСКОВАЦ - уређење објеката и површина остале намене

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог - Идејно решење-3Д модел можете преузети овде.

Графички прилог 2 - Идејно решење-3Д модел можете преузети овде.

Графички прилог - Идејно решење основа приземља можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ (YURA 2 У ЛЕСКОВЦУ) СА ПРАТЕЋИМ МАГАЦИНОМ НА КП БР. 1886/20 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог Идејно архитектонско решење-изглед фасаде можете преузети овде.

Графички прилог Идејно архитектонско решење-пресек А-А и пресек Б-Б можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ НА КП БР. 5420, 5424, 5428, 5430 И 5431 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можете преузети овде.

Графички прилог 3Д приказ можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП. БР. 16266 КО ГОРЊИ БУНИБРОД

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СУПЕРМАРКЕТА "ЛИДЛ СРБИЈА СУПЕРМАРКЕТИ" К.Д. НА КП БР. 5926/5 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ УЧИТЕЉА ЈОСИФА КП БР. 5515/1 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП. БР. 1531 КО ГОРЊИ БУНИБРОД

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА БЛОК 7 У ЛЕСКОВЦУ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА БЛОК 1 У ЛЕСКОВЦУ - УРЕЂЕЊА ТРГА, ПАРКА И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог Регулационо и нивелационо решење можете преузети овде.

Графички прилог План инфраструктуре можете преузети овде.

Графички прилог Подела на целине и фазност реализације можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 4 У ЛЕСКОВЦУ - ЗА КП 6383/2, 6383/7 И 14304/10 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуациони план - Модел можете преузети овде.

Графички прилог Идејно урбанистичко решење - Модел можете преузети овде.

Графички прилог Приказ саобраћајне и остале инфраструктуре можете преузети овде.

Графички прилог 3Д Пијаца (17МB) можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА К.Р.БР. 3663 КО ГОРЊЕ СТОПАЊЕ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.