wrapper

Пројекти/Конкурси

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ – МЕДАЉЕ можете преузети ОВДЕ.

Read more...

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Лесковац за 2016. годину и Програма рада са финансијским планом Фонда за развој пољопривреде града Лесковца за 2016. годину, обавештава удружења, задруге, месне заједнице, домове култура које се баве организовањем сајмова, изложби и манифестација и које учествују на сајмовима, изложбама и манифестацијама, а све у циљу развоја потенцијала села и промоције руралних средина могу да поднесу Захтев за доделу подстицајних средстава, а у оквиру мере: ТРАНСФЕР ЗНАЊА И РАЗВОЈ САВЕТОДАВСТВА  –  УНАПРЕЂЕЊЕ  ОБУКА  У  ОБЛАСТИ  ПОЉОПРИВРЕДЕ  И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, ШИФРА МЕРЕ 305., Информативне активности: сајмови изложбе, манифестације, студијска путовања, шифра инвестиције: 305.2.

Read more...

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2016. ГОДИНИ.

Read more...

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ГРАД ЛЕСКОВАЦ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.

Read more...

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЛИ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА У 2016. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Read more...

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У 2016. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

Read more...

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЛИ/И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА У 2016. ГОДИНИ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Read more...

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЛИ/И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА У 2016. ГОДИНИ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Read more...

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Градска управа за друштвене делатности Града Лесковца расписује Конкурс за пројекте у области јавног информисања.
Read more...

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

Град Лесковац расписује конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката удружења у области спорта у 2016. години.

Read more...

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија