wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта Страначка припадност
1. др Ненад Здравковић 1974 Специјалиста неурологије Лесковац  СДС
2. Небојша Цакић 1962 Дипломирани правник Лесковац  СДС
3. Татјана Бадњаревић 1972 Професор француског и латинског језика Лесковац СДС 
4. Проф. др Драгољуб Живковић 1955 Доктор машинских наука Лесковац СДС 
5. Проф. др  Братислав Прокоповић 1962 Доктор економских наука Лесковац СДС 
6. др Славица Николић 1958 Специјалиста опште медицине Лесковац СДС 
7. Павле Стојковић 1963 Приватни предузетник Лесковац СДС 
8. Братислав Перић 1962 Економски техничар Лесковац СДС 
9. Ана Волф 1975 Економиста Лесковац СДС 
10. Дејан Ђорђевић 1977 Техничар финалне обраде дрвета Лесковац СДС 
11. Славиша Стефановић 1973 Комерцијални техничар Лесковац СДС 
12. Милена Николић 1967 Професор српског језика и књижевности Лесковац СДС 
13. Горан Петковић 1961 Дипломирани математичар - информатичар Лесковац СДС 
14. Мирјана Перишић 1977 Професор музичке културе Лесковац СДС 
15. Ненад Митровић 1971 Професор музичке културе Лесковац СДС 
16. Станојка Перић 1955 Дипломирани фармацеут Лесковац СДС 
17. Небојша Станковић 1956 Дипломирани политиколог Лесковац СДС 
18. Светлана Јовановић 1972 Професор Лесковац СДС 
19. Бранислав Јовановић 1973 Пољопривредни техничар Лесковац СДС 
20. Бобан Станковић 1966 Дипломирани инжињер пољопривреде Лесковац СДС 
21. Марина Шипић 1963 Дипломирани економиста Лесковац СДС
22. др Славољуб Младеновић 1973 Специјалиста урологије Лесковац СДС 
23. Предраг Настић 1967 Пољопривредни техничар Лесковац СДС
24. др Виолета Грујеска 1962 Специјалиста радиологије Лесковац СДС 
25. Стојан Јовић – Бели 1963 Дипломирани инжињер прехрамбене технологије Лесковац СДС 
26. Александар Станковић 1982 Инжињер заштите на раду Лесковац СДС 
27. Даниела Стаменковић-Ратковић 1972 Економиста Лесковац СДС 
28. др Саша Златковић 1967 Доктор техничких наука Лесковац СДС 
29. Ненад Пешић 1967 Професор биологије Лесковац СДС 
30. Јелена Пејчић 1985 Дипломирани правник Лесковац СДС 
31. Југослав Стевановић 1976 Радник обезбеђења Лесковац СДС 
32. Југослав Митић 1970 Машински техничар Лесковац СДС 
33. Катарина Шашић 1991 Дипломирани економиста Лесковац СДС 
34. Иван Ристић 1971 Приватни предузетник Лесковац СДС 
35. Зоран Стојковић 1965 Дипломирани економиста Лесковац СДС 
36. Александра Стаменковић 1991 Дипломирани економиста Лесковац СДС 
37. Србољуб Дејковић 1968 Службеник ПТТ Лесковац СДС 
38. Јовица Б. Маринковић 1950 Професор српског језика и културе Лесковац СДС 
39. Гордана Здравковић 1968 Економски техничар Лесковац СДС 
40. Милош Пејић 1987 Виши физиотерапеут Лесковац СДС 
41. Милош Младеновић 1987 Економиста Лесковац СДС 
42. Милена Митровић 1990 Саобраћајни инжињер Лесковац СДС 
43. Милан Стојановић 1979 Машински техничар Лесковац СДС 
44. Братислав Стојиљковић 1967 Радник Лесковац СДС 
45. Наташа Перишић 1976 Економски техничар Лесковац СДС 
46. Милан Станковић 1982 Дипломирани економиста Лесковац СДС 
47. Драган Николић 1985 Професор историје Лесковац СДС 
48. Душанка Николић 1964 Виша медицинска сестра Лесковац СДС 
49. Горан Здравковић 1974 Виши радиолошки техничар Лесковац СДС 
50. Горан Антић 1968 Дипломирани економиста Лесковац СДС 
51. Ивана Тасић 1978 Дипломирани фармацеут Лесковац СДС 
52. Горан Михајловић 1964 Прехрамбени техничар Лесковац СДС 
53. Стеван Ђорђевић 1986 Дипломирани инжињер индустријског менаџмента Лесковац СДС 
54. Јелена Тасић 1987 Економски техничар Лесковац СДС 
55. Живота Лијескић 1956 Пензионер Лесковац СДС 
56. Драган Станојевић 1974 Металостругар Лесковац СДС 
57. Тамара Цекић 1988 Правник Лесковац СДС 
58. Ненад Петров 1988 Струковни економиста Лесковац СДС 
59. Бобан Павловић 1973 Саобраћајни техничар Лесковац СДС 
60. Љиљана Ранђеловић 1967 Професор немачког језика Лесковац СДС 
61. Небојша Стаменковић 1976 Вулканизер Лесковац СДС 
62. Братислав Николић 1981 Хемијски техничар Лесковац СДС 
63. Јелица Илић 1991 Медицинска сестра Лесковац СДС 
64. Сунчица Стефановић 1974 Машински техничар Лесковац СДС 
65. Јанка Јовановић 1991 Студент Лесковац СДС 
66. Ненад Илић 1987 Струковни економиста Лесковац СДС 
67. Биљана Станојевић 1978 Тапетар декоратер Лесковац СДС 
68. Синиша Ђорђевић 1978 Саобраћајни техничар Лесковац СДС 
69. Маја Ценић 1995 Медицинска сестра Лесковац СДС 
70. Немања Микић 1987 Електротехничар Лесковац СДС 
71. Тихомир Стојичић 1951 Пензионер Лесковац СДС 
72. Ђорђевић Јована 1989 Медицинска сестра Лесковац СДС 
73. Јовица Стаменковић 1960 Руководилац орг. Производње Лесковац СДС 
74. Марија Јовић 1987 Професор разредне наставе Лесковац СДС 
75. Радован Ристић 1995 Студент Лесковац СДС