wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта Страначка припадност
1. Живојин Стефановић 1943 Дипломирани правник Лесковац  СРС
2. Томислав Љубеновић 1951 Инжењер металургије Лесковац  СРС
3. Лидија Димитријевић 1975 Мастер економиста Лесковац СРС 
4. Предраг Савић 1972 Програмер Лесковац СРС 
5. Милан Шушиловић 1960 Официр у пензији Лесковац СРС
6. Љиљана Младеновић 1956 Дипломирани правник Лесковац СРС 
7. Иван Милићевић 1986 Дипломирани графички дизајнер Лесковац СРС 
8. Саша Коцић 1971 машинбравар Лесковац СРС 
9. Јелена Ристић 1984 Струковни инжењер саобраћаја Лесковац СРС 
10. Саша Миленковић 1953 Радник Лесковац СРС 
11. Бобан Павловић 1972 Текстилни техничар Лесковац СРС 
12. Милица Максимовић 1980 Економски техничар Лесковац СРС 
13. Душан Станојевић 1984 Специјалиста струковни инжењер машинства Лесковац СРС 
14. Јова Петровић 1949 Пензионер Лесковац СРС 
15. Драгана Стојиљковић 1973 Лаборант Лесковац СРС 
16. Милан Крстић 1954 Пољопривредни техничар Лесковац СРС 
17. Живојин Ранђеловић 1952 Пољопривредник Лесковац СРС 
18 Славица Љубеновић 1964 Дипломирани технолог Лесковац СРС
19. Радивоје Петровић 1960 Учитељ фудбала Лесковац СРС 
20. Перица Денић 1976 Саобраћајни техничар Лесковац СРС 
21. Слађана Трајковић 1962 Предузетник Лесковац СРС 
22. Љубисав Јовановић 1953 Пољопривредник Лесковац СРС 
23. Небојша Пешић 1961 Водоинсталатер Лесковац СРС 
24. Сунчица Крстић 1960 Хемијски техничар Лесковац СРС 
25. Драган Стојилковић 1975 Дипломирани инжењер пољопривреде Лесковац СРС 
26. Радослав Станојковић 1960 Таксиста Лесковац СРС 
27. Милица Недељковић 1996 Техничар друмског саобраћаја Лесковац СРС 
28. Предраг Пешић 1963 Техничар птт саобраћаја Лесковац СРС 
29. Света Коцић 1952 Трговац Лесковац СРС 
30. Јелена Цакић Станковић 1985 Студент Лесковац СРС 
31. Божидар Станимировић 1954 Дрвопрерађивачки техничар Лесковац СРС 
32. Иван Анђелковић 1983 Инжењер пољопривреде Лесковац СРС 
33. Љиља Јовић 1961 Економски техничар Лесковац СРС 
34. Стојан Стојилковић 1966 Текстилни техничар Лесковац СРС 
35 Мића Јосић 1969 Пољопривредни техничар Лесковац СРС
36. Јелена Станковић 1991 Студент Лесковац СРС 
37. Зоран Анђелковић 1954 Дипломирани инжењер машинства Лесковац СРС 
38. Иван Ранђеловић 1976 Електротехничар Лесковац СРС 
39. Звездана Марковић 1969 Трговац Лесковац СРС 
40. Витомир Стојилковић 1952 Пензионер Лесковац СРС 
41. Јасмина Стефановић 1966 Васпитачица Лесковац СРС 
42. Милош Јовановић 1988 Мастер инжењер технологије Лесковац СРС 
43. Александра Вукотић 1996 Васпитачица Лесковац СРС 
44. Владимир Станковић 1944 Радник Лесковац СРС 
45. Сања Станковић 1983 Домаћица Лесковац СРС 
46. Кристина Спасојевић 1996 Зубни техничар Лесковац СРС 
47. Милан Беговић 1978 Економиста Лесковац СРС 
48. Невена Стојановић 1963 Радник Лесковац СРС 
49. Славко Ђорђевић 1956 Пензионер Лесковац СРС 
50. Миодраг Стојић 1968 Ветеринарски техничар Лесковац СРС 
51. Марија Пејковић  Тодоровић 1984 Дипломирани економиста Лесковац СРС 
52. Драгана Живковић 1974 Комерцијални техничар Лесковац СРС 
53. Зоран Михајловић 1957 Текстилни техничар Лесковац СРС 
54. Миодраг Јовановић 1983 Мастер учитељ Лесковац СРС