wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Адреса стана
1. Срђан Јовић 1962 дипл.инж. машинстава Грделица село
2. Миливоје Ђорђевић 1960 дипл.инж. машинстава Ораовица бб
3. Наташа Глигоријевић 1974 дипл.инж. пољопривреде Обрена Ковачевића бр 2А
4. Радомир Ђокић 1968 мушки фризер Грделица село
5. Велибор Саитовић 1955 руковаоц грађевинских машина 7. Јула бр.15
6. Мирјане Ранчић 1964 економиста Грделица село
7. Миодраг Миладиновић 1960 докто ветеринарске медицине Дедобарска бр. 12
8. Ненад Ћирковић 1965 др. Техничких наука Првомајска бр.49
9. Ружица Стајковић 1975 хемичар - пластичар Ораовица бб
10. Небојша Станковић 1959 дипл.инж.шумарства 7.Јула бр.12
11. Боривоје Марковић 1964 техничар за заштиту човекове средине Мала Копашница бб
12. Горица Станисављевић 1970 грађевински техничар Ораовица бб
13. Драган Рашић 1964 дипломирани економиста Велика Грабовница бб
14. Зоран Станојевић 1964 дипл.инж. машинстава

29.Новембар бр.46

15. Јелена Пешић 1986 студент 13.Бригаде бр.31
16. Горан Стаменковић 1970 техничар за заштиту човекове средине Дедина Бара бб
17. Душан Костић 1960 доктор стоматологије Губеревац бб
18. Рената Тошић 1968 лекар опште праксе Трг Маршала Тита бр.10 стан 4
19. Драган Ћирковић 1987 професор практичне наставе машинске струке Козаре бб
20. Драган Станчић 1964 кувар Тупаловце бб
21. Валентина Тодоровић 1970 доктор стоматологије Грделица село
22. Љубиша Ђорђевић 1946 ссс - гимназија Грделица село
23. Ђема Асановић 1939 вкв бравар 15.септембар бр.73
24. Слађана Добраш 1961 дипломирани инжењер текстила Горњи Буниброд бб
25. Станко Стевановић 1962 дипломирани ижењер текстилне технологије 29.новембар бр.4 стан17
26. Драгана Макарић 1971 медицинска сестра Горина бб
27. Божидар Николић 1955 музичар 7.јула 9
28. Бисерка Вељковић - Крстић 1960 виша медицинска сестра Јужноморавских бригада бр.130/2
29. Дејан Додић 1974 текстилац Палојце бб
30. Синиша Стојановић 1974 техничар металне струке Бели Поток бб
31. Јасмина Јовић 1959 професор математике Цара Лазарабр.16 стан 9