wrapper

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Град Лесковац и извођач радова "SADE CGTH" потписали су данас Уговор о пројектовању и изградњи постројења за третман муља у оквиру Пројекта прикупљања и пречишћавања комуналних отпадних вода у Лесковцу.

Државна секретарка Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић истакла је, након потписивања уговора, да су Влада Србије и ресорно министарство преузели обавезу финансирања и изградње дела постројења за третман муља који настаје пречишћавањем комуналних вода.

Она је изнела податак да је Министарство у буџету за потребе изградње линије муља у 2017. години обезбедило око 1,8 милиона евра и предвидело да се у 2018. и 2019. години у буџету определи још око 1,2 милиона евра за завршетак изградње те линије, а тиме и целокупног постројења за пречишћавање отпадних вода.

Божовић је оценила да је данашњим потписивањем уговора успешно окончан одабир извођача радова.

Влада Краљевине Холандије, како је објаснила, као један од најзначајнијих партнера Србије у области заштите животне средине, одобрила је пројекат изградње канализационе мреже за грађане Лесковца у вредности од осам милиона евра у оквиру "ОРИО“ програма.


Градоначелник Лесковца Горан Цветановић навео је да ће изградња постројења донети бројне користи граду, као и смањење трошкова пословања.

Постројење за третман муља - друга фаза, градиће се на истој локацији као и прва фаза постројења, у селу Богојевцу на удаљености од 5,6 километара од Лесковца за капацитет од 86.000 становника, истакао је Цветановић.

Он је напоменуо да је, према искуствима других фирми, очекивана производња електричне енергије из процеса третмана муља просечно око 70.000 киловат-часова на месечном нивоу, што представља приближно трећину укупне потрошње електричне енергије на постројењу.

Није бенефит од овог постројења само производња струје. Оваквим третманом смањује се количина муља за транспорт до депоније, а тиме се умањују и трошкови пословања, нагласио је градоначелник Лесковца.

Уговорени рокови за реализацију послова из овог Уговора су 7 месеци за пројектовање и исходовање грађевинске дозволе, 14 месеци за послове изградње објекта и 3 месеца је време предвиђено за трајање пробног рада.

Дакле, укупно за пројектовање, изградњу и пробни рад уговорени рок је 24 месеца.


Овом приликом, приказан је и тренутни статус пројекта изградње централног колектора у Лесковцу, као и будући планови програма "ORIO", који финансира Влада Холандије, којим ће бити обезбеђена средства за изградњу канализационе мреже  за 16 насељених места у граду.

Реализација Пројекта прикупљања и пречишћавања комуналних отпадних вода у Лесковцу планирана је у три фазе.

Прва фаза је изградња Постројења за прераду отпадних вода и то линије воде и делимично линије муља, која је завршена  октобра 2015. године.

Друга фаза подразумева изградњу комплетне линије за третман муља. Она обухвата дигестију муља, производњу биогаса и на крају производњу електричне енергије која ће се користити у систему напајања потрошача на постројењу.

Трећа фаза је изградња канализационе мреже за 16 насељених места у Лесковцу. 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија