wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта Страначка припадност
1. Ненад Филиповић 1972 дипл. математичар Лесковац ЈС
2. Братислав Бата Јовић 1970 дипл. инж. машинства Лесковац ЈС
3. Снежана Јовић 1977 струковни економиста Лесковац ЈС
4. Ненад Стојковић 1990 студент Лесковац ЈС
5. Марко Младеновић 1982 студент Лесковац ЈС
6. Виолета Николић 1973 текстилни техничар Лесковац ЈС
7. Никола Филиповић 1990 струковни економиста Лесковац ЈС
8. Влада Пејић 1957 текстилни техничар Лесковац ЈС
9. Љиљана Динић 1967 дипл. инж. текстила Лесковац ЈС
10. Јован Пешић 1960 бравар Лесковац ЈС
11. Александар Стојановић Коки 1983 ветеринарски техничар Лесковац ЈС
12. Марија Миленковић 1977 мастер инж. менаџмента Лесковац ЈС
13. Миодраг Мишић 1966 текстилни техничар Лесковац ЈС
14. Братислав Стевановић 1959 пензионер Лесковац ЈС
15. Данијела Микић 1972 правни техничар Лесковац ЈС
16. Милан Милошевић Џинка 1988 хемијски техничар Лесковац ЈС
17. Зоран Трајковић 1976 референт ППЗ Лесковац ЈС
18. Јасмина Тошић 1974 рук. ур. за из. хем. произ. Лесковац ЈС
19. Дејан Стојиљковић 1975 млинар Лесковац ЈС
20. Миодраг Крстић 1960 виши стр. рад. у трговини Лесковац ЈС
21. Веселинка Илић 1964 економски техничар Лесковац ЈС
22. Стојан Тричковић Тричко 1965 електротехничар Лесковац ЈС
23. Ивица Стојановић Киви 1980 аутолимар Лесковац ЈС
24. Драгана Ранђеловић 1979 професор раз. наставе Лесковац ЈС
25. Душан Несторовски 1974 аутолимар Лесковац ЈС
26. Иван Јовановић Роки 1980 струковни економиста Лесковац ЈС
27. Наташа Црногорац 1975 хемијски техничар Лесковац ЈС
28. Љубиша Војиновић 1960 дипл. правник Лесковац ЈС
29. Сретко Стаменковић 1969 машинбравар Лесковац ЈС
30. Сашка Јовић 1997 ученик Лесковац ЈС
31. Никола Андрејевић 1976 економиста Лесковац ЈС
32. Александар Милић Фиго 1990 студент Лесковац ЈС
33. Наташа Денић 1981 правник Лесковац ЈС
34. Драган Стојчевић Сури 1960 угоститељ Лесковац ЈС
35. Станко Стефановић 1984 дипл. економиста Лесковац ЈС
36. Данијела Петровић 1973 конфекционар Лесковац ЈС
37. Станимир Златковић 1968 дипл. економиста Лесковац ЈС
38. Марко Ђорђевић 1990 електричар Лесковац ЈС
39. Јелкица Антић 1960 хемијски техничар Лесковац ЈС
40. Зоран Антић 1940 пензионер Лесковац ЈС
41. Бојан Јовановић 1990 електротехничар Лесковац ЈС
42. Марија Кодрић 1986 мастер инж. технологије Лесковац ЈС
43. Саша Јовановић 1989 радник Лесковац ЈС
44. Миодраг Павловић 1994 електромонтер и електр. Лесковац ЈС
45. Снежана Сибиновић 1965 козметичар Лесковац ЈС
46. Душан Илић Илка 1995 тех. друмског саобраћаја Лесковац ЈС
47. Иван Маринковић 1992 васпитач Лесковац ЈС
48. Миљана Митић 1985 економиста Лесковац ЈС
49. Соко Каменовић 1954 пензионер Лесковац ЈС
50. Љубиша Пешић 1963 угоститељ Лесковац ЈС
51. Видосава Поповић Цакић 1955 спец. дечје стоматолог. Лесковац ЈС
52. Ненад Стојановић Петен 1963 инж. прехрам. технолог. Лесковац ЈС
53. Александар Митић 1997 возач моторних возила Лесковац ЈС
54. Александра Ђорђевић 1993 прерађивач млека Лесковац ЈС
55. Звонимир Мицковић 1962 технолог прехране Лесковац ЈС
56. Мимица Костић 1963 пензионер Лесковац ЈС
57. Бојана Савић 1967 проф. раз. наставе Лесковац ЈС
58. Слободан Цветковић 1972 дипл. политиколог Лесковац ЈС
59. Миодраг Стојановић 1979 економиста Лесковац ЈС
60. Снежана Петковић 1989 хемијски техничар Лесковац ЈС
61. Добривоје Стојановић Буца 1965 спец. трансфузологије Лесковац ЈС
62. Бобан Станковић 1990 струк. инж. саобраћаја Лесковац ЈС
63. Тамара Марковић 1976 гимназија Лесковац ЈС
64. Мирослав Филиповић 1977 конобар Лесковац ЈС
65. Иван Стојковић Пиле 1987 електротех. енергетике Лесковац ЈС
66. Данијела Вељковић 1974 конфекционар Лесковац ЈС
67. Живадин Митић Американац 1953 машински техничар Лесковац ЈС
68. Владица Вујић 1995 угоститељски техничар Лесковац ЈС
69. Марија Младеновић 1993 студент Лесковац ЈС
70. Станоје Живковић Цака 1976 трговац Лесковац ЈС
71. Мирослав Јовановић 1989 маш. инж. хем. технолог. Лесковац ЈС
72. Милица Јовић 1994 тех. друмског саобраћаја Лесковац ЈС
73. Дарко Стојковић 1989 дрвопрерађивач Лесковац ЈС
74. Никола Станковић Зека 1995 техничар мехатронике Лесковац ЈС
75. Драгана Луција Војиновић 1997 ученик Лесковац ЈС