wrapper

Седнице изборне комисије

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-29/2016-I

21. марта 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника о раду Градске  изборне комисије,

С А З И В А М

ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 21. март 2016. године (понедељак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 14.00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

            1. Констатовање да је изборна листа СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ДР НЕНАД ЗДРАВКОВИЋ предложила за члана ГИК-а у проширени састав Младена Соколовића и за заменика Жака Илића.

            2. Предлог одлуке о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за спровођење избора за одборнике Скупштине града Лесковца, расписаних за 24. април 2016. године.

            3. Предлог одлуке о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа  за проверу исправности гласачке кутије, за спровођење избора за одборнике Скупштине града Лесковца, расписаних за 24. април 2016. године.

            4. Предлог одлуке о накнадама за рад Градске изборне комисије града Лесковца на спровођењу избора за одборнике Скупштине града Лесковца, расписаних за 24. април 2016.године.

               5. Разно

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-25/2016-I

15.марта 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника о раду Градске  изборне комисије,

С А З И В А М

ОСМУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 15. март 2016. године (уторак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 08.30 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Констатовање да је изборна листа СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Војислав Шешељ предложила за члана ГИК-а у проширени састав Игора Димитријевића и за заменика Драгана Голубовића.

 2. Констатовање да је изборна листа НОВА СРБИЈА-ВЕЛИМИР ИЛИЋ предложила за члана ГИК-а у проширени састав Братислава Тошића и за заменика Вању Петровић.

3. Констатовање да је изборна листа ЗА ПРАВЕДНИ ЛЕСКОВАЦ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА предложила за члана ГИК-а у проширени састав Снежану Нешић и за заменика Милену Дедовић Марјановић.

4. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДР НЕНАД ЗДРАВКОВИЋ, коју је поднела Социјалдемократска странка, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора, а на основу Закључка Градске изборне комисије број 013-20/2016-I од 14. марта 2016. године..

5. Разно

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-20/2016-I

14.марта 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника о раду Градске  изборне комисије,

С А З И В А М

СЕДМУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 14. март 2016. године (понедељак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 08.30 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом ЗА ПРАВЕДНИ ЛЕСКОВАЦ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, коју је поднела Коалиција: ЗА ПРАВЕДНИ ЛЕСКОВАЦ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора, а на основу Закључка Градске изборне комисије број 013-17/2016-I од 12. марта 2016. године.

2. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДР НЕНАД ЗДРАВКОВИЋ, коју је поднела Социјалдемократска странка, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора.

3.Верификација рокова из Роковника за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Лесковца, расписаних за 24. април 2016. године и доношење Одлуке о објављивању роковника на интернет страници Града Лесковца.

4. Разно

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-17/2016-I

12. март 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o радуГрадскеизборне комисије,

С А З И В А М

ШЕСТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 12. март 2016. године (субота)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 11.30 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Констатовање да је изборна листа Социјалистичка партија Србије – ИВИЦА ДАЧИЋ предложила за члана ГИК-а у проширени састав Горана Томића и за заменика Бојана Ђорђевића.

2. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Војислав Шешељ, коју је поднела Српска радикална странка, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора.

3. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом Нова Србија – Велимир Илић, коју је поднела Нова Србија, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора.

4. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом ЗА ПРАВЕДНИ ЛЕСКОВАЦ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, коју је поднела Коалиција: ЗА ПРАВЕДНИ ЛЕСКОВАЦ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора.

5. Разно

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.