wrapper

Седнице изборне комисије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-12/2016-I

10. март 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o раду Градске изборне комисије,

С А З И В А М

ПЕТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 10. март 2016. године (четвртак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 14.30 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Констатовање да је изборна листа Јединствена Србија (ЈС) –ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА предложила за члана ГИК-а у проширени састав Надицу Филиповић и за заменика Милоша Стевановића.

2. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом Социјалистичка партија Србије (СПС) – ИВИЦА ДАЧИЋ, коју је поднела Социјалистичка партија Србије, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије.

3. Разно.

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић,с.р.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-9/2016-I

9.марта 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника о раду Градске  изборне комисије,

С А З И В А М

ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 9. март 2016. године (среда)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 22.00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма, коју је поднела Јединствена Србија, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора, а на основу Закључка Градске изборне комисије број 013-7/2016-I од 9.марта 2016 године.

2. Разно  

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-7/2016-I

9. март 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o радуГрадске изборне комисије,

С А З И В А М

ТРЕЋУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 9. март 2016. године (среда)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 20.00 сатa.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Констатовање да је изборна листа Александар Вучић-Србија побеђује предложила за члана ГИК-а у проширени састав Милана Миљковића  и за заменика Марјана Михајловића.

2. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом Драган Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС), коју је поднела Јединствена Србија, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора.

3. Разно 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Мирослав Крстић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-4/2016-I

7. март 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o радуГрадске изборне комисије,

С А З И В А М

ДРУГУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 7. март 2016. године (понедељак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 23.00 сатa.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом Александар Вучић-Србија побеђује, коју је поднела Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника, ради доношења решења о проглашењу изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора.

 

2. Разно 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Саша Момчиловић,с.р.