wrapper

Обавештења Одељења за заштиту животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ 18.02.2016. - А. Д. Телеком

ОБАВЕШТЕЊЕ 04.02.2016. - Д.О.О. Победа

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 22.01.2016. - Д.О.О. Победа

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије…

ОБАВЕШТЕЊЕ 22.01.2016. - Д.О.О. Теленор

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ 22.01.2016. - Д.О.О. Теленор

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ 19.01.2016. - D.О.О. Enviroserv

Обавештење о поднетом захтеву за Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ 13.01.2016.

Обавештење - Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на…