wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта Страначка припадност
1. Александар Ђуровић 1967. Магистар економских наука Лесковац СПС
2. Жикица Несторовић 1975. Дипломирани економиста  Лесковац СПС
3. Слађана Младеновић 1961. Дипломирани социолог Лесковац СПС
4. Душан Цветковић - Лешњак 1941. Дипломирани  инжењер технологије Лесковац, СПС
5. Зоран Милошевић 1960. Доктор економских наука Лесковац СПС
6. Ивана Цветковић 1969. Дипломирани педагог Лесковац СПС
7. Драган Савић 1952. Економиста Предејане СПС
8. Горан Стаменковић - Вет 1968. Доктор ветерине Лесковац СПС
9. Јелена Михајловић 1979. Наставник ликовне културе Лесковац СПС
10. Милан Додић 1967. Приватни предузетник Лесковац СПС
11. Стојан Петровић 1971. Радник Лесковац СПС
12. Марија Пешић 1974. Приватни предузетник Лесковац СПС
13. Дејан Петровић 1979. Професор физичке културе  Лесковац СПС
14. Игор Јакуповић 1974. Радник  Лесковац СПС
15. Светлана Стојановић 1964. Радница Лесковац СПС
16. Драган Кајснер 1963.
Приватни предузетник
Лесковац
СПС
17. Славиша Ђорђевић 1972. Економиста  Лесковац СПС
18. Ивана Коцић 1978. Правни техничар Лесковац СПС
19. Драгољуб Гајић 1962. Професор разредне наставе  Лесковац СПС
20. Иван Миловац 1958. Дипломирани економиста  Лесковац СПС
21. Јелена Митић 1976. Књиговођа Лесковац СПС
22. Александар Ђорђевић 1990. Саобраћајни инжењер
Лесковац СПС
23. Иван Пешић 1975. Медицински техничар  Лесковац СПС
24. Славица Мичић 1963. Техничар за биохемију  Лесковац СПС
25. Милорад Станковић 1959. Медицински техничар Лесковац СПС
26. Слободан Стаменковић 1959. Приватни предузетник  Лесковац СПС
27. Александра Стојановић 1988.  Студент Лесковац СПС
28. Марко Костић 1987. Професор физичког васпитања Лесковац СПС
29. Гроздан  Ђорђевић 1958. Радник  Лесковац СПС
30. Марина Петровић 1959. Трговац  Лесковац СПС
31. Милан Стевић 1970. Инжењер саобраћаја Лесковац СПС
32. Иван Тошић 1982. Наставник пословне информатике  Лесковац СПС
33. Слађана Стаменковић 1962. Трговац Лесковац СПС
34. Слободан Марковић 1962. Технолог техничар  Лесковац СПС
35. Стевица Савић 1988. Дипломирани правник  Лесковац СПС
36. Надица Исаиловић 1975. Дипломирани економиста  Лесковац СПС
37. Жељко Вишковић 1966. Дипломирани правник  Лесковац СПС
38. Слободан Стевановић 1977. Правник  Лесковац СПС
39. Љубинка Станковић 1963. Економиста Лесковац СПС
40. Горан Пешић 1975. Професор разредне наставе  Лесковац СПС
41. Драган Стојановић 1984. Дипломирани инжењер пољопривреде Лесковац СПС
42. Весна Јовановић 1981. Професор историје  Лесковац СПС
43. Саша Антић 1978. Професор биологије Лесковац СПС
44. Александар Павловић 1988. Радник Лесковац СПС
45. Татјана Крстић 1981. Дипломирани филолог  Лесковац СПС
46. Томислав Симоновић 1953.   Професор разредне наставе  Лесковац СПС
47. Срђан Михајловић Хос 1966. Радник Лесковац СПС
48. Јована Павловић 1991. Економски техничар Лесковац СПС
49. Горан Стефановић 1981. Адвокат  Лесковац СПС
50. Марко Димитријевић 1990. Апсолвент  Лесковац СПС
51. Марија Илић 1989. Менаџер туризма  Лесковац СПС
52. Далибор Крстић 1991. Физиотерапеут Лесковац СПС
53. Ивица Станковић 1981. Доктор ветерине Лесковац СПС
54. Драгана Бранковић 1988. Дипломирани педагог  Лесковац СПС
55. ГолубНешић 1971. Инкасант Лесковац СПС
56. Љубиша Илић 1971. Радник Лесковац СПС
57. Оливера Алексић 1983. Професор разредне наставе  Лесковац СПС
58. Славиша Јовановић 1976.  Пољопривредни произвођач Лесковац СПС
59. Марко Цвејић 1988. Економиста Лесковац СПС
60. Оливера Андоновић 1993. Текстилни инжењер Лесковац СПС
61. Предраг Ђикић 1961. Наставник физике   Лесковац СПС
62. Зоран Цветковић 1977. Машински техничар  Лесковац СПС
63. Дијана Здравковић 1987. Дипломирани социолог   Лесковац
СПС
64. Слободан Младеновић 1959. Текстилни техничар Лесковац СПС
65. Јован Николић 1963. Пољопривредни произвођач Лесковац СПС
66. Марија Ђорђевић  1983. Дипломирани психолог Лесковац СПС
67. Елвис Куртић 1977. Текстилни техничар Лесковац СПС
68. Александар Стојковић   1986. Професор физичког васпитања   Лесковац СПС
69. Наташа Јанковић 1989. Дипломирани музички педагог Лесковац СПС
70. Немања Стоилковић 1984. Дипломирани економиста Лесковац СПС
71. Оливер Милошевић 1982. Професор физичког васпитања Лесковац СПС
72. Кристина Димитријевић  1996. Студент  Лесковац СПС
73. Марјан Младеновић 1983. Професор фитичке културе Лесковац СПС
74. Михајло Стојановић 1983. Дипломирани правник  Лесковац СПС
75. Јасмина Виденовић 1979.

Дипломирани правник

Лесковац СПС