wrapper

НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети ОВДЕ.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе.

Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове.

Ови планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.

Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, усвојене 1. јула 2013. године.

На предлог Градског већа у складу са одредбама члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 25. Статута града Лесковца, и на основу обавеза утврђеним Акционим планом за преговарање Републике Србије о чланству у Европској унији за Поглавље бр.23, Скупштина града Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017. године, донела је Решење формирању радне групе за израду локалног антикорупцијског плана.

Радна група за локалног антикорупцијског плана је након анализе мера датих у моделу локалног антикорупцијског плана који је дала Агенција за борбу против корупције, сачинила Нацрт локалног антикорупцијског плана града Лесковца.

Радна група је одлучила да поводом напред наведеног Нацрта спроведе јавну расправу и након тога Скупштини града достави Предлог локалног антикорупцијског плана града Лесковца на изјашњавање.

Позивамо заинтересоване да све примедбе и сугестије у вези са Нацртом локалног антикорупцијског плана града Лесковца доставе на е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија