wrapper

 

Шта је буџет града?

Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и расхода града за наредну годину. Два основна елемента сваког буџета су приходи и расходи. Израда буџета представља сложен процес, који траје готово читаву годину.

 

Ко прави буџет града?

Из градског буџета се током године подмирују обавезе и врше сва плаћања из делокруга рада локалне самоуправе. исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе. Градоначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет. Приликом дефинисања овог, за град најважнијег документа, они морају да се воде законским прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима, као што је приказано на слици.


priprema-budzeta.jpg

 

Анкета

У склопу иницијативе за веће укључивање грађана у планирање буџета за 2019. годину, на званичном сајту града је постављена онлајн анкета. Основна сврха ове анкете је активно укључивање грађана у дефинисање буџетских приоритета за наредну годину. Сви заинтересовани грађани могу да попуне упитник до 30. новембра 2018. године, и да са листе понуђених пројеката одаберу оне, које сматрају приоритетним за финансирање и спровођење у наредној години.

1. Омладина, спорт, образовање, култура и туризам
2. Предузетништво и политика запошљавања
3. Социјала и здравство
4. Изградња и реконструкција улица и путева
5. Пољопривреда
6. Комунална инфраструктура
6. Остало

 

Попуните анкету: