wrapper

 

 ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

 УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

 

РОКОВНИК

 РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

 

ОБРАСЦИ

 ИЗБОРНА ЛИСТА (ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ) КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦA) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА (ОБРАЗАЦ МЗЛ-1/2018)

 ОВЛАШЋЕЊЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА (ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ) КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦA) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА (ОБРАЗАЦ МЗЛ-2/2018)

 САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ (ИЗБОРНИХ ЛИСТА) КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА (ОБРАЗАЦ МЗЛ-3/2018)

 ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА (ОБРАЗАЦ МЗЛ-4/2018)

 СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (ОБРАЗАЦ МЗЛ-5/2018)

 ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (ОБРАЗАЦ МЗЛ-6/2018)

 

РЕШЕЊА И ОДЛУКЕ

 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 НУМЕРИЧКИ ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ СТАЛНОГ САСТАВА БО ЗА ИЗБОРЕ РАСПИСАНЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ

 РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЗ

 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

 ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

 ПРАВИЛА ЗА РАД БИРАЧКИХ ОДБОРА