wrapper

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Број: 013-20/2018-I
фебруар 2018.године
Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o раду Градске изборне комисије,

С А З И В А М

ПЕДЕСЕТ ПРВУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

за 17. фебруар 2018. године (субота)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 14,00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Утврђивање да ли су изборне листе за избор чланова Савета месних заједница, и то за месне заједнице Брза, Вучје, Грделица, Доња Јајина, Доње Бријање и Кукуловце под називом Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК – ЛЕСКОВАЦ ИМА СНАГЕ – ЗОРАН ЈАНКОВИЋ, коју је поднела политичка странка Покрет СНАГА СРБИЈЕ - БК, 16. фебруара 2018. године у 18,10 сати, сачињена и поднета у складу са прописима за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, ради доношења решења о проглашењу ових изборних листа и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачког одбора за избор чланова Савета месне заједнице Брза, Вучје, Доња Јајина, Доње Бријање и Кукуловце, као и решење о неиспуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав бирачког одбора за избор чланова Савета месне заједнице Грделица.
 1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор чланова Савета месних заједница, и то за месну заједницу Живково под називом Група Грађана „За боље Живково“ – Слободан Цакић, коју је поднела Група грађана „За боље Живково“, 16. фебруара 2018. године у 19,45 сати, сачињена и поднета у складу са прописима за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, ради доношења решења о проглашењу ове изборне листа и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачког одбора за избор чланова Савета месне заједнице Живково.
 1. Достављање Решења о закључењу дела јединственог бирачког списка за подручје града Лесковца за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца који ће се одржати 4. марта 2018. године, од стране Градске управе – Одељења за општу управу и заједничке послове под бројем 208-2/2016-06 од 16.02.2018. године (члан 17. став 2 Закон о јединственом бирачком списку и члан 3. Упутства за спровођење избора).
 1. Достављање оверених штампаних извода из бирачког списка за бирачка места од стране Градске управе – Одељења за општу управу и заједничке послове Градској изборној комисији (члан 4. Упутства за спровођење избора) (Одељење за општу управу и заједничке послове Градске управе Града Лесковца предаје Градској изборној комисији града Лесковца 139 извода из дела јединственог бирачког списка за подручје града Лесковца за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, који ће се одржати 4. марта 2018. године).      
 1. Објављивање укупног броја бирача по месним заједницама, односно бирачким местима за сваку од 139 месних заједница на територији града Лесковца (члан 18. Закона о јединственом бирачком списку).
 1. Разно

    

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

             Мирослав Крстић, с.р.

 


 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-16/2018-I

 1. фебруар 2018.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o раду Градске изборне комисије,

С А З И В А М

ПЕДЕСЕТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 14. фебруар 2018. године (среда)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 20,00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Информација Градске управе – Одељења за јавне набавке, поводом јавне набавке штампања изборног материјала за потребе спровођења избора за чланове Савета месних заједница расписаних за 4. март 2018. године.
 1. Разно

        

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

            Мирослав Крстић, с.р.

 

 


 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-15/2018-I

 1. фебруар 2018.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o раду Градске изборне комисије,

С А З И В А М

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

за 14. фебруар 2018. године (среда)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 13,00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Утврђивање да ли су изборне листе за избор чланова Савета месних заједница, и то за месне заједнице Грајевце, Доња Локошница и Међа под називом ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА, коју је поднела ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА, 14. фебруара 2018. године у 11,00 сати, сачињена и поднета у складу са прописима за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, ради доношења решења о проглашењу ових изборних листа и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачког одбора за избор чланова Савета месне заједнице Грајевце, Доња Локошница и Међа.
 1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор чланова Савета месних заједница, и то за месну заједницу Липовица под називом ГРУПА ГРАЂАНА „ПОКРЕНИМО ЛИПОВИЦУ“ – Јован Станковић, коју је поднела Група грађана „Покренимо Липовицу“, 14. фебруара 2018. године у 12,00 сати, сачињена и поднета у складу са прописима за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, ради доношења решења о проглашењу ове изборне листа и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачког одбора за избор чланова Савета месне заједнице Липовица.
 1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор чланова Савета месних заједница, и то за месну заједницу Доња Јајина под називом ГРУПА ГРАЂАНА „ЗА ДОЊУ ЈАЈИНУ“, коју је поднела Група грађана „За Доњу Јајину“, 14. фебруара 2018. године у 12,30 сати, сачињена и поднета у складу са прописима за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, ради доношења решења о проглашењу ове изборне листа и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачког одбора за избор чланова Савета месне заједнице Доња Јајина.
 1. Разно

        

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

             Мирослав Крстић, с.р.

 

 


 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-11/2018-I

 1. фебруар 2018.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o раду Градске изборне комисије,

С А З И В А М

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

за 14. фебруар 2018. године (среда)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 10,30 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор чланова Савета месних заједница, и то за месну заједницу Предејане, под називом ГГ ДРАГАН САВИЋ – „ЗА БУДУЋНОСТ ПРЕДЕЈАНА, коју је поднела група грађана под називом ГГ ДРАГАН САВИЋ – „ЗА БУДУЋНОСТ ПРЕДЕЈАНА, 13. фебруара 2018. године у 12,05 сати, сачињена и поднета у складу са прописима за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, ради доношења решења о проглашењу ове изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачког одбора за избор чланова Савета месне заједнице Предејане.

 

 1. Разно    

        

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

             Мирослав Крстић, с.р.

 

 


 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-9/2018-I

 1. фебруар 2018.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o раду Градске изборне комисије,

С А З И В А М

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 13. фебруар 2018. године (уторак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 08,30 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор чланова Савета месних заједница, и то за месну заједницу Мала Биљаница, под називом „СВИ ЗА МБ“ – Саша Савић, коју је поднела група грађана под називом „СВИ ЗА МБ“, 12. фебруара 2018. године у 10,00 сати, сачињена и поднета у складу са прописима за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, ради доношења решења о проглашењу ове изборне листе и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачког одбора за избор чланова Савета месне заједнице Мала Биљаница.
 1. Доношење Одлуке о објављивању нумеричког приказа сталног састава бирачких одбора за изборе расписане за чланове Савета месних заједница на територији града Лесковца за 4. март 2018. године, на званичној станици града Лесковца са табелама за попуњавање предлога кандидата за чланове сталног и проширеног састава бирачких одбора и достављање ових докумената у писаном и електронском облику овлашћеним предлагачима (члан 30. Одлуке о образовању месних заједница).
 1. Разно    

        

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

            Мирослав Крстић, с.р.


 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Број: 013-7/2018-I
фебруар 2018.године
Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника o раду Градске изборне комисије,

С А З И В А М

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

за 11. фебруар 2018. године (недеља)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 12,00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Доношење Решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборних листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗАТО ШТО ВОЛИМО ЛЕСКОВАЦ!, које је поднела Коалиција: Александар Вучић – Зато што волимо Лесковац, у проширени састав органа за спровођење избора, Градске изборне комисије и бирачких одбора, за избор чланова Савета свих 139 месних заједница на територији града Лесковца, који су расписани за 4. март 2018. године.
 1. Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места (члан 6. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији града Лесковца).
 1. Доношење Одлуке по захтеву Градске управе града Лесковца - Одељења за општу управу и заједничке послове о висини цене закупа приватних просторија за спровођење гласања за избор чланова Савета у 16 месних заједница.
 1. Нумерички приказ расподеле сталног састава бирачких одбора за изборе расписане за чланове Савета месних заједница за 4. март 2018. године (члан 30. Одлуке о образовању месних заједница).
 1. Доношење Одлуке о упућивању захтева Градској управи града Лесковца - Одељењу за општу управу и заједничке послове за опремање бирачких места (члан 18. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији града Лесковца).
 1. Разно    

        

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

           Мирослав Крстић, с.р.

 

 


 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Број: 013-4/18-I
01. фебруар 2018. године
Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника  о раду  Градске  изборне комисије града Лесковца,

С А З И В А М

ЧЕТРДЕСЕТПЕТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 01. фебруар 2018. године (четвртак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 13,00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ  РЕД

 1. Утврђивање да ли су изборне листе за избор чланова Савета месних заједница, и то за следеће месне заједнице:

Вељко Влаховић, Ветерница, Дубочица, Коста Стаменковић, Марко Црни, Милентије Поповић, Морава, Моша Пијаде, Прва Јужноморавска Бригада, Стојан Љубић, Хисар, Центар, Раде Жунић, Анчики, Бобиште, Братмиловце, Доње Синковце, Горње Стопање, Бабичко, Бадинце, Барје, Белановце, Бели Поток, Богојевце, Бојишина, Брејановце, Брестовац, Брза, Бричевље, Букова Глава, Бунушки Чифлук, Велико Трњане, Велика Биљаница, Велика Грабовница, Велика Копашница, Велика Сејаница, Вина, Винарце, Власе, Вучје, Голема Њива, Горина, Горња Бунуша, Горња Јајина, Горња Купиновица, Горња Локошница, Горња Слатина, Горње Трњане, Горње Крајинце, Горње Синковце, Горњи Буниброд, Градашница, Грајевце, Граово, Грданица, Грделица, Грделица – Село, Губеревац, Дедина Бара, Добротин, Доња Бунуша, Доња Јајина, Доња Купиновица, Доња Локошница, Доња Слатина, Доње Трњане, Доње Бријање, Доње Крајинце, Доње Стопање, Доњи Буниброд, Драшковац, Дрводеља, Дрћевац, Душаново, Жабљане, Живково, Загужане, Залужње, Злокућане, Злоћудово, Зољево, Игриште, Јарсеново, Јашуња, Јелашница, Карађорђевац, Козаре, Кутлеш, Кукуловце, Кумарево, Липовица, Мала Биљаница, Мала Грабовница, Мала Копашница, Манојловце, Међа, Миланово, Мирошевце, Мрштане, Навалин, Накривањ, Ново Село, Номаница, Ораовица Грделичка, Ораовица Црковничка, Орашац, Оруглица, Паликућа, Палојце, Петровац, Печењевце, Пискупово, Подримце, Предејане, Предејане – Село, Пресечина, Прибој, Радоњица, Разгојна, Рајно Поље, Рударе, Стројковце, Ступница, Свирце, Слатина, Славујевце, Смрдан, Сушевље, Тодоровце, Тулово, Тупаловце, Турековац, Црковница, Чекмин, Чифлук Разгојнски, Чукљеник, Шаиновац, Шарлинце, Шишинце,

под називом Александар Вучић – Зато што волимо Лесковац, које је поднела Коалиција Александар Вучић  - Зато што волимо Лесковац, 31. јануара 2018.године у 20,05 сати,  сачињене и поднете у складу са прописима за избор чланова Савета месних заједница на територији града Лесковца, ради доношења решења о проглашењу ових изборних листа.

 1.  Разно.                                                                                                                                                          

                                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                                                    Мирослав Крстић 

 


 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Број: 013-2/18-I
јануар 2018. године
Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника  о раду  Градске  изборне комисије града Лесковца,

С А З И В А М

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

за 31. јануар 2018. године (среда) 

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 16.00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ  РЕД

 

 1. Упознавање са Одлуком председника Скупштине о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији града Лесковца за 4. март 2018. године.
 1. Доношење Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији града Лесковца расписаних за 4. март 2018. године, утврђивање Роковника за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница, расписаних за 4. март 2018. године,  прописивање образаца за избор члановa Савета месних заједница:

            -образац МЗЛ-1/2018 Изборна листа (изборне листе) кандидата за чланове Савета месне заједнице (месних заједница) на територији града Лесковца

            -образац МЗЛ-2/2018 Овлашћење да се поднесе изборна листа (изборне листе) кандидата за чланове Савета месне заједнице (месних заједница) на територији града Лесковца

            -образац МЗЛ-3/2018 Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац избоне листе (изборних листа) кандидата за чланове Савета месне заједнице (месних заједница) на територији града Лесковца

            -образац МЗЛ-4/2018 Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице на територији града Лесковца

            -образац МЗЛ-5/2018 Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице

            -образац МЗЛ-6/2018 Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице, и

            доношење Одлуке о објављивању напред наведених докумената на званичном сајту града Лесковца, www.gradleskovac.org

 

 1. Разно.                                                   

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                               Саша Момчиловић с.р.