wrapper

Предшколска мрежа

Прешколска мрежа је у бољем положају од школа у погледу инфраструктуре и опремљености објеката, чак и у руралним срединама. Основни проблем је низак проценат деце обухваћене било којим обликом организованог васпитно-образовног рада (16%).

Распон обухвата креће се од 40-50% деце у Лесковцу (републички просек је 30%, док се у Европи креће од 70-100%).

Са друге стране постоји преоптерећеност јавних вртића, недостатак капацитета и потпуно одсуство приватне иницијативе у овом сегменту образовања и друштвене бриге о деци, уопште.

 

Школска мрежа

Школску мрежу у граду Лесковцу чини 90 основних (осморазредних и четвороразредних) школа са 646 одељења, 12 средњих школа са 264 одељења. 

Ту су заступљене следеће струке: гимназија, економска, пољопривредна, медицинска, машинска, електротехничка, трговинско-угоститељска, текстилна, хемијско-технолошка и дрвно-прерађивачка, две специјалне школе (основна и средња) са 20 одељења, две више школа текстилног и економског усмерења и један факултет технолошког усмерења.

 

Високошколске установе

На подручју Града Лесковца се налазе и три високошколске установе: Технолошки факултет, Висока пословна школа и Висока струковна школа за текстил и дизајн.

 

Јосиф Костић
Петар Тасић
Вук Караџић
Светозар Марковић
Васа Пелагић
Коста Стаменковић
Трајко Стаменковић
Вожд Карађорђе
Музичка школа "Станислав Бинички"
Школа за основно и средње образовање "11.Октобар"
Школа за основно образовање одраслих "Доситеј Обрадовић"

Гимназија
Техничка школа "Раде Металац"
Трговинско- угостотељска школа
Економска школа
Школа за текстил и дизајн
Пољопривредна школа
Хемијско-технолошка школа
Медицинска школа

Виша економска школа
Виша техничка текстилна школа
Технолошки факултет

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија