wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДНЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-РОБНЕ КУЋЕ

ОГЛАС ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДНЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-РОБНЕ КУЋЕ можете преузети овде…

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР. 15279 КО ЛЕСКОВАЦ У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР. 15279 КО ЛЕСКОВАЦ У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде…

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ПОСЛОВАЊА СА ПОРОДИЧНИМ СТАНОВАЊЕМ У СЕКТОРУ "Ц2" И ДЕЛУ СЕКТОРА "Ц5" У ПГР-е 9 НА ПОДРУЧЈУ ГУП-а ЛЕСКОВЦА

ОГЛАС ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ПОСЛОВАЊА СА ПОРОДИЧНИМ СТАНОВАЊЕМ У СЕКТОРУ "Ц2" И ДЕЛУ СЕКТОРА "Ц5" У ПГР-е 9…

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НП-2 И ПЛАНИРАНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ДРЋЕВАЦ - ДОЊА ЛОКОШНИЦА У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ СА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА ОП-18 И ОП-19 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ДРЋЕВАЦ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НП-2 И ПЛАНИРАНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ДРЋЕВАЦ - ДОЊА ЛОКОШНИЦА У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ СА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА ОП-18 И…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - РОБНА КУЋА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - РОБНА КУЋА можете преузети овде…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ МОСТА У ЈЕЛАШНИЦИ ПРЕКО КУПИНОВАЧКЕ РЕКЕ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ МОСТА У ЈЕЛАШНИЦИ ПРЕКО КУПИНОВАЧКЕ РЕКЕ можете преузети овде ТЕКСТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ УЗ ОСНОВНУ ШКОЛУ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ УЗ ОСНОВНУ ШКОЛУ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.7814 И 7815/2 КО ЛЕСКОВАЦ можете…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5931/4 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У ЛЕСКОВЦУ УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА-ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА-РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5931/4 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У ЛЕСКОВЦУ УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА-ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА-РЕКОНСТРУКЦИЈА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.7280 И 7282 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.7280 И 7282 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР. 4932/1 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛ.РАДЕ КОНЧАРА И УЛ.ЂОРЂА ЛЕШЊАКА У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР. 4932/1 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛ.РАДЕ КОНЧАРА И УЛ.ЂОРЂА ЛЕШЊАКА…