wrapper

ВОДОВОД

ЦЕНОВНИК-ВОДОВОД

ЦЕНОВНИК-РЕШЕЊЕ

ДОПУНА ЦЕНОВНИКА 

ЈП ПИЈАЦА 

ЦЕНОВНИК ЈП ПИЈАЦА 

ЈП ТОПЛАНА

ЦЕНОВНИК ЈП ТОПЛАНА 

ЈП ДОМ

ЦЕНОВНИК ЈП ДОМ 

ЈКП КОМУНАЛАЦ

ОДЛУКА О ТАРИФИ УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ

ОДЛУКА О ТАРИФИ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ НЕ ПОДЛЕЖУ ДРУШТВЕНОЈ КОНТРОЛИ ЦЕНА У СЛУЖБИ ЗЕЛЕНИЛА

ОДЛУКА О ТАРИФИ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ НЕ ПОДЛЕЖУ ДРУШТВЕНОЈ КОНТРОЛИ ЦЕНА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ДОПУНА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСИМ КОЛОВОЗА ПУТА

 

ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2019

 

Одлуке о локалним таксама и накнадама 

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Лесковца

Одлука о утвђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о обавези подношења пореских пријава 2018

Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину 2019

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија