wrapper

Items filtered by date: June 2021

ОГЛАС НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде

ТЕКСТ НАЦРТА ГУП-а можете преузети овде

ИЗВЕШТАЈ О СПУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГУП-а можете преузети овде

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде

ГРАНИЦЕ ПЛАНА И ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ можете преузети овде

ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА ГУП-а можете преузети овде

ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА ГУП-а можете преузети овде 

ЗАШТИТА НКД можете преузети овде

СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА можете преузети овде

ОГРАНИЧЕЊА УРБАНОГ РАЗВОЈА можете преузети овде

ПЛАН САОБРАЋАЈА можете преузети овде

ПЛАН СНАБДЕВАЊА ВОДОМ можете преузети овде

ПЛАН ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ И АТМОСВЕРСКИХ ВОДА можете преузети овде

ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

ПЛАН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

ПЛАН СНАБДЕВАЊА ГАСОМ можете преузети овде

ПЛАН ТОПЛОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

КАРТУ СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

 

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 8 У ЛЕСКОВЦУ - "ЊЕГОШЕВА" ЗА ДЕО БЛОКА 58 можете преузети овде

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 8 У ЛЕСКОВЦУ - "ЊЕГОШЕВА" ЗА ДЕО БЛОКА 58 можете преузети овде

ИЗВОД ИЗ ГУП-а можете преузети овде

ГРАНИЦА ПЛАНА НА ОРТОФОТО ПОДЛОЗИ-ИЗМЕНЕ ПГР- а 8 можете преузети овде

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИЗМЕНА ПГР-а 8 можете преузети овде

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА-ИЗМЕНЕ ПГР-а 8 можете преузети овде

ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ- ИЗМЕНЕ можете преузети овде

 

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-а ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА "СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПГР-у10 можете преузети овде

ПДР ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА "СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПГР-у10 можете преузети овде

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-А ЗА НАСЕЉЕ "ОБРАД ЛУЧИЋ" ЦЕЛИНА 2а У ПГР-у16 можете преузети овде

ПДР ЗА НАСЕЉЕ "ОБРАД ЛУЧИЋ" ЦЕЛИНА 2а У ПГР-у16 можете преузети овде

Page 15 of 23

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија