wrapper

Председник Скупштине града Лесковца мр Александар Ђуровић је данас у Свечаној сали потписао Одлуку о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији града Лесковца.

Након потписивања Одлуке председник Ђуровић се обратио представнцима медија и казао да је Скупштина града на 19. седници донела Одлуку о образовању месних заједница на територији града Лесковца чијим чланом је прописано да ће се избори за чланове Савета спровести у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке:

„Имајући у виду да је мандат чланова Савета свих 139 месних заједница истекао, као и чињеницу да је Одлуком о образовању месних заједница на територији града Лесковца предвиђена обавеза расписивања избора за чланове савета у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке, стекли су се услови за расписивање избора за чланове савета свих 139 месних заједница.

Чланом 74. став 4. Закона о локалној самоуправи прописано је да се избори за савет месне заједнице спроводе по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.

Позивам грађане у месним заједницама да искористе своје бирачко право на овим изборима и изаберу своје представнике у савете месних заједница.“

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“ и објавиће се на огласним таблама месних заједница и званичном сајту града. Рокови за спровођење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Изборе за чланове Савета месних заједница на територији града Лесковца спровешће органи за спровођење избора:

-Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница и

-бирачки одбори.

Обрасце и потребну документацију за кандидовање и Упутство о спровођењу избора, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница прописаће и објавити на званичном сајту града у року од 5 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Данас је речено и да од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 нити више од 45 дана.

Зоран Вукашиновић, секретар Скупштине града Лесковца, је данас објаснио поступак спровођења избора за чланове савета месних заједница и казао да право кандидовања имају политичке странке и групе грађана са подручја месне заједнице на којој имају пребивалиште и казао да листу треба да подржи најмање 20 бирача са овереним потписима.

Избори за чланове савета свих 139 месних заједница биће одржани 25. децембра 2022. године.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија