wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха
 МЕРНО МЕСТО  ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод (Управа) 

Лесковац

ПРИХВАТЉИВ 

(На основу концентрације чађи)

Особе са срчаним и плућним обољењима

могу имати проблем са дисањем, као и

старије особе и мала деца, док на остале 

групе становништва квалитет ваздуха нема 

утицај.

 

 Медицинска школа

 

ПРИХВАТЉИВ

(На основу концентрације чађи)

Особе са срчаним и плућним обољењима 

могу имати проблем са дисањем, као и

старије особе и мала деца, док на остале 

групе становништва квалитет ваздуха нема

утицај.

 

 Вртић Колибри

 

ПРИХВАТЉИВ

(На основу концентрације чађи) 

Особе са срчаним и плућним обољењима

могу имати проблем са дисањем, као и 

старије особе и мала деца, док на остале 

групе становништва квалитет ваздуха нема

утицај.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

(Управа)

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

20/21.03.2020.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <20  <20  <20

Чађ

µg/m3

50

41,5 42,6 40,8

Азотови оксиди

µg/m3

85

19,57 21,54 17,21

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)