wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха
 МЕРНО МЕСТО  ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод (Управа) 

Лесковац

ЗАГАЂЕН

(На основу концентрације чађи)

Све категорије становништва могу

осетити негативан утицај на здравље.

Посебно штетан утицај може бити на

осетљиве групе као што су срчани и

плућни болесници,деца и старије особе 

 Медицинска школа

 

ЗАГАЂЕН

(На основу концентрације чађи)

Све категорије становништва могу

осетити негативан утицај на здравље.

Посебно штетан утицај може бити на

осетљиве групе као што су срчани и

плућни болесници,деца и старије особе.

 Вртић Колибри

 

ЗАГАЂЕН

(На основу концентрације чађи) 

Све категорије становништва могу

осетити негативан утицај на здравље.

Посебно штетан утицај може бити на

осетљиве групе као што су срчани и

плућни болесници,деца и старије особе.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

(Управа)

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

12/13.03.2020.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <20  <20  <20

Чађ

µg/m3

50

68,4 69,7 66,1

Азотови оксиди

µg/m3

85

42,18 43,62 40,87

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)