wrapper

Пројекат: Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију рома

Представници 20 локалних самоуправа 4. Фебруара 2014. су потписали Меморандуме о разумевању и обавезали се да подрже спровођење Стратегије Владе Србије за побољшање положаја Рома, у оквиру Европске подршке за инклузију Рома.

Пројекат од 4,8 милиона евра, који финансира Европска унија и спроводи Мисија ОЕБС у Србији, пружа подршку институцијама Републике Србије за побољшање положаја Рома у области приступа основним правима, грађанском учешћу, тржишту рада, образовању, здравственој и социјалној заштити, адекватном становању и креирању послова.

 • Детаљније о пројекту

  Најважнији партнери у пројекту су Канцеларија за људска и мањинска права, затим министарства здравља, рада, запошљавања и социјалне политике, просвете, науке и технолошког развоја.

  Пројекат има 6 компоненти:

  1. Приступ основним правима

  2. Формирање мобилних тимова

  3. Оснаживање организација цивилног друштва

  4. Превенција напуштања школовања

  5. Унапређење услова становања

  6. Одрживо запошљавање

  Програм подршке запошљавању Рома и Ромкиња се спроводи са Групом за развојну иницијативу – Секонс, која је почетком године мапирала досадашње успешне економске иницијативе за запошљавање, предузетнике/це и самозапослене Роме и Ромкиње. Предвиђа помоћ у: опреми, непотрошним добрима, машинама, апаратима, алатима и сл.; стручној подршци за унапређивање даљег пословања путем експерата из области која је најпотребнија иницијативи/предузећу како би се обезбедио њихов одрживи раст и развој; обуци за новозапослене у виду професионалних обука, обука за занимање, курсева и тренинга који ће омогућити да се уклопе у иницијативу/ предузеће и одрживост њихових радних места. Такође, рганизоване су и обуке за иницијативе и предузећа да би се унапредило знање полазника о изради бизнис планова. Полазницима је представљено зашто је важан бизнис план, када је потребан, како га развити, а потом и које производе продавати, коме и како. Учесници су упознати са елементима организационе структуре предузећа, правним оквиром за пословање и значајем конкуренције. Део обуке је посвећен трошковима, потребама за инвестицијама, буџету, новчаним токовима и оперативним плановима за реализацију бизнис плана.

  О прoјекту "Овде смо заједно - Европска подршка инклузији рома"

  Презентација рада Мобилног тима јануар-јун 2015. године

  Резултати рада Мобилног тима


 

Пројекат у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија - Бугарска

Пројекат:Заједно на европском тржишту – заједничке могућности за предузећа у индустрији „текстила и одеће“ из прекограничног региона


 

Зелена зона - регионална развојна шанса

Зелена зона је формирана индустријска зона на територији града Лесковца у циљу да се обезбеде нове инвестиције у прерађивачкој индустрији пољопривредних производа, и представља најзначајнији стратешки пројекат града Лесковца, као и читавог југа Србије у подршци развоја пољопривредне производње.

У оквиру пројекта „Зелена зона", град Лесковац је потписао споразум о сарадњи на даљем развоју Зелене зоне са 14 општина Јабланичког и Пчињског округа. Подручја ова два округа распростиру се на 6.289 квадратних километара. Под пољопривредним површинама налази се 351.611 хектара, а под шумама 234.000 хектара. Шира околина око реке Мораве претворена је у велики повртарски регион, познат по производњи паприке, парадајза, кромпира и других повртарских и воћарских култура.

Основни циљ изградње Зелене зоне је привлачење нових инвестиција кроз формирање јединственог пословног модела, обезбеђујући јединствену административну подршку, промоцију и маркетинг, рачуноводство и финансијске улуге, административне и правне услуге, предузетницима који послују у зони, као и пружање информација потенцијалним домаћим, а нарочито страним инвеститорима о расположивој радној снази, опремљености локација, потенцијалима домаћих партнера, сиорвинској бази, квалитету пољопривредних производа, регионалном тржишту и о свим осталим домаћим ресурсима.

 • Детаљније о пројекту

  Реализацијом овог пројекта смањиће се број незапослених лица у Јабланичком округу којих је, по подацима НСЗ из јануара 2012. године, било 339.289, од тога у граду Лесковцу 23.356. Оно што је забрињавајуће је да је највећа стопа незапослености у старосној групи од 35-39 година, и највећи број од ових лица (42,88%) чека прво запослење.

  Међутим, пољопривредна производња у Јабланичком округу, као и читавој јужној Србији, је индивидуалног карактера. Величина пољопривредних парцела је у највећим случајевима око 1 ха. Због тога је био неопходан организован рад на приближавању тржишта пољопривредним произвођачима. Такође, даљи развој Зелене зоне представља формирање пољопривредне берзе у источном делу зоне, као подстицај удруживању и сарадњи са привредним капацитетима у Зеленој зони.

  У тренутку када пољопривредним произвођачима обезбедимо сигуран пласман, можемо очекивати и удруживање и унапређење производње. Пластеничка производња развијена је на укупно 1.400 ха од укупно 8.500 ха повртњака.

  Производњом и продајом свежег и смрзнутог воћа и поврћа, прехрамбених производа великим трговинским ланцима, побољшаће се конкурентност локалне привреде и предузетника, који ће обезбедити пласман својих производа на целој територији Србије, а и шире у региону.

  Укупна вредност пројекта је 1.562.710 евра. Прва и друга фаза инфраструктурног опремања су завршене. Изградња кружног тока је у фази реализације (уговарање радова). Завршетак повезивање Зелене зоне са магостралним путем -децембар 2012.

  Пројекат „Видљивост Зелене зоне" доприносу повећању видљивости ове индустријске зоне код потенцијалних инвеститора и партнерских компанија, као и код домаћих пољопривредних произвођача, њихових удружења и кластера.

  Пошто су ово две различите циљне групе, за њих су предвиђени различити маркетиншки и промотивни алати и канали. Инвеститорима ће бити упућено позивно писмо преко амбасада земаља ЕУ, држава бивше Југославије. Такође ће бити упућено и позивно писмо заједничким привредним коморама које функционишу у Србији.

  Један од облика сарадње ће бити и учешће на међународним и домаћим сајмовима, где ће Зелена зона бити представљена на заједничком штанду са СИЕП-ом или самостално.

  У оквиру пројекта предвиђена је и израда сајта са најбитнијим информацијама о простору, окружењу и могућностима пословања. Сајт ће бити доступан домаћим и страним &нбсп;инвеститорима и заинтересованим произвођачима, кластерима и предузећима која планирају да имају производне капацитете у зони.

   Поред електронских облика (ЦД...) пројектом је предвиђена израда штампаних промотивних материјала, која ће се путем различитих канала дистрибуирати.

   Пројекат промовише потенцијале пољопривредног сектора целог региона, а најпре Лесковца, Власотинца, Лебана и Бојника.

  Финансиран је преко програма ПРОГРЕС и његова укупна вредност је 26.471,48 евра.


 

Пројекат: Израда Плана детаљне регулације за подручје Плана генералне регулације 16 - зелена зона исток / сектор 4б

Пројекат има за циљ стварање повољног пословног окружења у граду Лесковцу, а финансира се средствима Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије преко Европског ПРОГРЕС-а.


 

Пројекат: Повећање атрактивности за инвестиције кроз функционалан ГИС

Пројекат има за циљ јачање локалне самоуправе, планирање и управљање кроз унапређење постојећих процедура и процеса у складу са принципима доброг управљања, као и повећање конкурентности локалне економије кроз развој Географског информационог система, са посебним нагласком на браунфилд локације. Пројекат се финансира средствима Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије преко Европског ПРОГРЕС-а.


 

Пројекат: Изградња секундарне водоводне мреже у Вучју

Циљ Пројекта је побољшање услова живота људи у Вучју кроз надоградњу – проширење и унапређење секундарне водоводне мреже у Вучју, у циљу стварања техничког, финансијског и институционално одрживог система водоснабдевања у Лесковцу.


Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија