wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - РОБНА КУЋА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - РОБНА КУЋА можете преузети овде…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ МОСТА У ЈЕЛАШНИЦИ ПРЕКО КУПИНОВАЧКЕ РЕКЕ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ МОСТА У ЈЕЛАШНИЦИ ПРЕКО КУПИНОВАЧКЕ РЕКЕ можете преузети овде ТЕКСТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ УЗ ОСНОВНУ ШКОЛУ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ УЗ ОСНОВНУ ШКОЛУ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.7814 И 7815/2 КО ЛЕСКОВАЦ можете…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5931/4 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У ЛЕСКОВЦУ УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА-ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА-РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5931/4 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У ЛЕСКОВЦУ УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА-ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА-РЕКОНСТРУКЦИЈА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.7280 И 7282 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.7280 И 7282 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР. 4932/1 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛ.РАДЕ КОНЧАРА И УЛ.ЂОРЂА ЛЕШЊАКА У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР. 4932/1 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛ.РАДЕ КОНЧАРА И УЛ.ЂОРЂА ЛЕШЊАКА…

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 НА ПОДРУЧЈУ ГУП-а ЗА БЛОКОВЕ 16,17,18,19,20,21 И 29 (ПГР-2 "ЦЕНТАР-ЗАПАД") НАЦРТ ПЛАНА

ОГЛАС ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 НА ПОДРУЧЈУ ГУП-а ЗА БЛОКОВЕ 16,17,18,19,20,21 И 29 (ПГР-2 "ЦЕНТАР-ЗАПАД") НАЦРТ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ НАЦРТ ИЗГРАДЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+1 НА КП.БР. 411/2 и 411/3 КО СЛАТИНА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА НАЦРТ ИЗГРАДЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+1 НА КП.БР. 411/2 и 411/3 КО СЛАТИНА можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА МЗ "ПРВА ЈУЖНОМОРАВСКА БРИГАДА" НА КП.БР.403/1 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА МЗ "ПРВА ЈУЖНОМОРАВСКА БРИГАДА" НА КП.БР.403/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде ИДР ГЛАВНА СВЕСКА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕНАМЕНЕ СТАМБЕНОГ У ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКАТ-СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ И СТАЦИОНАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ИНТЕРНИСТИЧКЕ ОБЛАСТИ, СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КП.БР.9620/17 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.4.ЈУЛИ У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕНАМЕНЕ СТАМБЕНОГ У ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКАТ-СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ И СТАЦИОНАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ИНТЕРНИСТИЧКЕ ОБЛАСТИ, СПРАТНОСТИ…