wrapper

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ  

ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЦИЈИ КП БР. 7675 и део кп бр 7676 КО Лесковац, ул. Владе Ђорђевића Лесковац

ЗА ИЗГРАДЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ 5791/1 И 5791/2 КО ЛЕСКОВАЦ

ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА- ПГР 11 НА КП БР.9428-4, 9428-5, 9428-6, 9428-7, 9428-11 И 9428-13 КО Лесковац

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ПИЈАЦЕ У ГРДЕЛИЦИ НА КП БР. 148/1, 148/2, 148/3 И 148/4 КО Грделица (Варош)

можете преузети ОВДЕ