wrapper

ОГЛАС ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 НА ПОДРУЧЈУ ГУП-а ЗА БЛОКОВЕ 16,17,18,19,20,21 И 29 (ПГР-2 "ЦЕНТАР-ЗАПАД") НАЦРТ ПЛАНА можете преузети овде

ТЕКСТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 НА ПОДРУЧЈУ ГУП-а ЗА БЛОКОВЕ 16,17,18,19,20,21 И 29 (ПГР-2 "ЦЕНТАР-ЗАПАД") НАЦРТ ПЛАНА можете преузети овде

ТЕКСТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 НА ПОДРУЧЈУ ГУП-а ЗА БЛОКОВЕ 16,17,18,19,20,21 И 29 (ПГР-2 "ЦЕНТАР-ЗАПАД") НАЦРТ ПЛАНА можете преузети овде

ГРАНИЦЕ ПЛАНА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 НА ПОДРУЧЈУ ГУП-а ЗА БЛОКОВЕ 16,17,18,19,20,21 И 29 (ПГР-2 "ЦЕНТАР-ЗАПАД") НАЦРТ ПЛАНА можете преузети овде

ИЗВОД ИЗ НАЦРТА ГУП-а можете преузети овде

ИЗВОД ИЗ ПГР-а 2 ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ можете преузети овде

ИЗВОД ИЗ ПГР-а 2 ПЛАН НАМЕНЕ можете преузети овде

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПГР-а 2 можете преузети овде

ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА можете преузети овде

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ можете преузети овде

ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

КАРТУ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ОГРАНИЧЕЊА можете преузети овде

КАРТУ СПРОВОЂЕЊА можете преузети овде