Одштампајте ову страницу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. Орган у коме се радно место попуњава: Градска управа града Лесковца – Одељење за општу управу и заједничке послове, ул. Пана Ђукић 9-11

Радно место које се попуњава: Радно место „Шеф Одсека за заједничке и економске послове и ванредне ситуације“, у звању самостални саветник - 1 извршилац.

Текст оггласа можете преузети ОВДЕ

 

2. Орган у коме се радно место попуњава: Градска управа града Лесковца – Одељење за општу управу и заједничке послове, ул. Пана Ђукић 9-11

Радно место које се попуњава: Радно место: Секретар меснe заједницe „Стојан Љубић“, у звању виши референт - 1 извршилац.

Текст оггласа можете преузети ОВДЕ

 

3. Орган у коме се радно место попуњава: Градска управа града Лесковца – Одељење за привреду и пољопривреду, ул. Трг Револуције 45

Радно место које се попуњава: Радно место „Руководилац групе послова од локалног значаја за туризам и агроекономију“, у звању самостални саветник - 1 извршилац

Текст оггласа можете преузети ОВДЕ

 

4. Орган у коме се радно место попуњава: Градска управа града Лесковца – Одељење за општу управу и заједничке послове, ул. Пана Ђукић 9-11

Радно место које се попуњава: Радно место: Архивар, у звању виши референт - 1 извршилац

Текст оггласа можете преузети ОВДЕ

 

Обавештење о јавном конкурсу је објављено у дневном листу "Вечерње Новости" 18.12.2021. године