Одштампајте ову страницу

        На основу члана 14. Одлуке о признањима и наградама града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/18) и члана 77. став 1. тачка 10. Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 3/19 и 4/19 – испр.), Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања Скупштине града Лесковца, објављује

П О З И В 

За предлагање кандидата за доделу Октобарске награде града Лесковца – Медаље

        Октобарска награда града Лесковца - Медаља додељује се физичким и правним лицима поводом 11. Октобра - Празника града Лесковца за животно дело, појединачна и заједничка достигнућа у развоју привреде и друштва и афирмацију града Лесковца.

        Предлоге за кандидате за доделу Октобарске награде града Лесковца - Медаље могу поднети органи града Лесковца као јединице локалне самоуправе: градоначелник, Градско веће и Градска управа, јавна предузећа, привредна друштва, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци.           

        Предлози за додељивање Октобарске награде са образложењем подносе се Одбору за обележавање празника, јубилеја и доделу признања Скупштине града Лесковца, улица Пана Ђукића 9-11, Лесковац, најкасније до 15. септембра 2021. године.

Број 06-5-3/21-I

У Лесковцу, 30. јула 2021. године

Одбор за обележавање празника,

јубилеја и доделу признања

Скупштине града Лесковца

ОБАВЕШТЕЊЕ о условима и поступку предлагања кандидата можете преузети ОВДЕ