wrapper

Данас је у Кабинету начелника Градске управе Лесковац одржана конференција за медије поводом недоумица око продаје двају грађевинских парцела у насељу Дубочица.

„Град Лесковац, почев од 2015. године, сваке године спороводи поступак отуђења грађевинског земљишта из јавне својине града и на тај начин приказује озбиљност у планирању модерног и функционалног изгледа града и његових посебних делова јер неизграђено градско грађевинско земљиште ставља у функцију, а при том остварује приходе са више аспеката и то:

-једнократни приход, како приликом отуђења односно продаје земљишта, тако и приликом плаћања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта,

-стални приход ће се остваривати кроз наплату пореза на имовину новог власника на земљишту, а касније се тако остварени приходи, кроз буџет Града Лесковца, користе за развој комуналне инфраструктуре града, како за изградњу нове, тако и реновирање постојеће.

Сва отуђења непокретности, у јавној својини Града Лесковца, спроведена су и спроводе се у складу са законом и важећим урбанистичким планским документима, по предвиђеној процедури, која између осталог, подразумева и јавни увид у планску документацију и јавни позив приликом продаје парцела, што самим тим показује висок ниво транспарентности приликом спровођења ових поступака.

Отуђење парцела између стамбених зграда С4 и С5, и С5 и С6 урађено је на законит начин и испоштоване су апсолутно све процедуре предвиђене важећим законским прописима.

Парцеле су отуђене путем јавног огласа прошле године, путем истог јавног огласа је било понуђено 26 локација, од чега је продато 9 локација, за укупан износ од око 25 милиона динара.

Формирање предметних парцела је предвиђено урбанистичким планом пгр 6 и за усвајање тог плана је испоштована целокупна законом предвиђена процедура. План је био на јавном увиду у трајању од 30 дана, од 30.10 до 30.11. 2015. године и на исти није било примедби у делу планиране изградње.

Комисија за планове Града Лесковца вршила је стручну контролу планског документа, пре и после јавног увида, и није имала примедби на предложено планско решење.

У конкреном случају од стране урбаниста прмењен је принцип у урбанистичком планирању, унутрашње ширење града који подразумева коришћење већ урбанозованог простора. Тај принцип јесте и нека врста обавезе по генералном урбанистичком плану Лесковца, који је усвојен 2010. године и на основу ког се доносе сви плански документи нижег реда, а који има за циљ да побољша карактеристике густине становања у граду, имајући у виду да је густина становања у Лесковцу далеко испод просечно предвиђене густине становања у градовима.

У овом случају примењен је још и принцип интерполације између постојећих породичих зграда који је већ примењиван у предходном периоду на територији града, у Радничком насељу, у Нишу на Булевару Немањића и у Београду у насељу Нови Београд, као и у осталим градовима, и нигде није имао негативне ефекте на постојеће вишепородично становање.

Напротив, показани су позитивни ефекти у смислу настанка нових садржаја у насељима, оживљавање насеља, бољом искоришћеношћу комуналне инфраструктуре.

Проблем паркирања се неће повећати изградњом нових објеката јер су инвеститори у обавези да паркирање планирају на својој парцели, надземно или подземно на осунчаност постојећих објеката неће утицати новоизграђени објекти јер се мора поштовати растојање између објеката.

Зелене површине и дечија игралишта су такође обавеза нових инвеститора.

На крају бих напоменуо да ће се простор на грађевинским парцелама разрађивати урбанистичким пројектом који има јавну презентацију од 15 дана и који контролише комисија за планове Града Лесковца, тако да ће грађани имати још једну прилику да ставе своје примедбе на изградњу и то конкретније него што је предвиђено урбанистичким планом, јер ће урбанистичко решење садржати идејно решење пројекта са 3Д приказом.

Коначно новом изградњом циљ је рационалније изградити, искористити урбанизовано грађевинско земљиште, а не угрозити постојеће вишепородично становање,“ – истакао је начелник Градске управе Милош Цветановић.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија